Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks

Cena bez DPH:

21,73 €

Obj. kód: 123804

Cena s DPH:

26,07

Jedn. cena: 0.26 €/ks

STO
Vážený sortiment je uvádzaný v cenách za 100ks. Minimálna objednávka 0.1 = 10ks.

E-shop FarbyKosice.sk

1.68 sto

Majsterobchod L&Š Košice

2 sto

Fischer DuoPower 10x50, 100ksFischer DuoPower 10x80, 100ksFischer DuoPower 12x60 100ksFischer DuoPower 14x70, 100ksFischer DuoPower 5x25, 100ksFischer DuoPower 6x30, 100ksFischer DuoPower 6x50, 100ksFischer DuoPower 8x65, 100ksFischer Hmoždinka DuoPower 8x40, 100ksFischer Hmoždinka plastová S 12, 100ksFischer Hmoždinka plastová S 8, 100ksFischer Hmoždinka pre pórobetón GB 10, 100ksFischer Hmoždinka pre pórobetón GB 8Fischer rozperná hmoždinka SX 10x50 s golierom, 100ksFischer rozperná hmoždinka SX 8x40 s golierom, 100ksFischer Univerzálna hmoždinka UX 10x60 R s golierom, 100ksFischer Univerzálna hmoždinka UX 12x70 bez golieru, 100ksFischer Univerzálna hmoždinka UX 6x35 R s golierom, 100ksFischer Univerzálna hmoždinka UX 6x50 L R dlhá s golierom, 100ksFischer Univerzálna hmoždinka UX 8x50 R s golierom, 100ksHmoždinka DuoSeal 6x38 S A2 100ksHmoždinka DuoSeal 8x48 S A2 100ksHmoždinka FID-Z pre kotvenie cez plech do izolácie 100ksHmozdinka FU 10x60 100ksHmozdinka FU 6x35 100ksHmozdinka FU 6x45 100ksHmozdinka FU 8x40 100ksHmoždinka GB 14 100ksHmoždinka háková UX 6x35 RH 100ksHmoždinka háková UX 8x50 RH 100ksHmoždinka lešenárska S 14 ROE 185 100ksHmoždinka lešenárska S 14 ROE 70 100ksHmozdinka M 10 S 100ksHmozdinka M 12 S 100ksHmozdinka M 6 S 100ksHmozdinka M 8 S 100ksHmoždinka plastová predĺžená S14 100ksHmoždinka plastová predĺžená S14 135 100ksHmoždinka plastová S 10 100ksHmoždinka plastová S 14 100ksHmoždinka plastová S 6 100ksHmoždinka plastova S16 100ksHmoždinka pre závitové tyče FGD M6x35 100ksHmoždinka pre závitové tyče FGD M6x35 s golierom M6x80 100ksHmoždinka pre závitové tyče FGD M8x35 100ksHmoždinka pre závitové tyče FGD M8x35 s kolíkom M8x60 100ksHmoždinka predĺžená SX 6L 100ksHmozdinka S 12 R 100 100ksHmozdinka S 12 R 135 100ksHmoždinka SX 10L Fischer 100ksHmoždinka SX 12Hmoždinka SX 12x60 100ksHmoždinka SX 14Hmoždinka SX 16Hmoždinka SX 5 100ksHmoždinka SX 6 Fischer 100ksHmoždinka SX 8L Fischer 100ksHmozdinka univerzalna UX 6x35 WH 100ksHmozdinka univerzalna UX 8x50 OH N 100ksHmozdinka univerzalna UX 8x50 RH N 100ksHmoždinka univerzálna UX 8x50 WH 100ksHmoždinka univerzálna UX 8x50 WH N 100ksHmoždinka UX 14 100ksRozperná hmoždinka fischer SX Plus 10x80 100ks
Popis

Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks

Vlastnosti Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks

Čiarový kód (EAN)4006209248294
L&Š kód123804
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/33/001
ZnačkaFISCHER
Hmotnosť0.14 kg
V kartóne: 25 sto
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Video Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks

Hmotnosť: 0.14 kg
V kartóne: 25 sto
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks
Hmotnosť: 0.1 kg/STO


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks:

4006209248294
123804

Bezpečnostné informácie k výrobku Hmoždinka SX 10L Fischer 100ks:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie