Slovlux 0060 pinia 10l

Cena bez DPH:

62,74 €

Obj. kód: 122099

Cena s DPH:

75,29

Jedn. cena: 7.53 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

7 ks

Majsterobchod L&Š Košice

5 ks + 2 ks v sklade

Slovlux 0060 pinia 10lSlovlux 0062 borovica 10lSlovlux B 0025 10L zlatý dubSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo bezfarebná 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo dub 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo eben 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo mahagón 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo palisander 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo teak 10LSlovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, čerešňa 10lSlovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, gaštan 10lSlovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, orech 10l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Slovlux 0060 pinia 10l je: 10 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Slovlux 0060 pinia 10l

Vlastnosti Slovlux 0060 pinia 10l

Čiarový kód (EAN)8584075003040
L&Š kód122099
Výdatnosť10 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/67/001
ZnačkaSLOVLAK
Hmotnosť13 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 13 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Slovlux 0060 pinia 10l
Hmotnosť: 13 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Slovlux 0060 pinia 10l:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Slovlux 0060 pinia 10l:

8584075003040
122099

Bezpečnostné informácie k výrobku Slovlux 0060 pinia 10l:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie